MUDr. Jaroslav Ševčík

Absolvent Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci, v letech 1996 – 2013 vojenský lékař Vojenské nemocnice v Olomouci, kde dále pracuje na částečný úvazek. Od roku 2014 pracuje v Ambulanci pro nemoci kožní a pohlavní ve Šternberku.

1999 atestace Dermatovenerologie I. st.

2002 atestace Dermatovenerologie II.st

2005 Specializační kurz lymfologie

2006 Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie

2012 Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství

Pravidelně se účastní tuzemských a mezinárodních lékařských kongresů, vzdělávacích akcí a doškolovacích kurzů, podílí se na vzdělávání lékařů v předatestační přípravě. Účastnil se řady klinických studií.

Je držitelem:

Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor dermatovenerologie

Licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru dermatovenerologie

Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

Je členem:

České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České dermatovenerologické společnosti, Sdružení ambulantních dermatologů, České akademie dermatovenerologie, České lymfologické společnosti, České flebologické společnosti, Sdružení ambulantních specialistů, Společnosti všeobecného lékařství, Sdružení praktických lékařů ČR, European Academy of Dermatology and Venerology.

 

MUDr. Jana Karhanová

Absolventka Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci, v letech 1980 – 1993 lékařka, později zástupkyně primáře dermatovenerologického oddělení v Nemocnici v Přerově. Poté pracovala 2 roky v soukromé dermatologické ambulanci v Přerově. Od roku 1995 reprezentantka farmakologické firmy HERMAL, zaměřené na dermatologická léčiva. V rámci práce ve firmě měla bohatou přednáškovou činnost, včetně zahraniční, školila lékaře a pořádala celou řadu odborných seminářů pro dermatology z České i Slovenské republiky. Spolupracovala s výzkumnými laboratořemi a dermatologickými klinikami v Německu a ve Francii. V roce 2002 otevřela novou kožní ambulanci ve Šternberku, která nyní pokračuje pod názvem Ambulance pro nemoci kožní a pohlavní.

1985 atestace Dermatovenerologie I. st.

1990 atestace Dermatovenerologie II.st

Pravidelně se účastní tuzemských a mezinárodních lékařských kongresů, vzdělávacích akcí a doškolovacích kurzů.

Je držitelem:

Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor dermatovenerologie a korektivní dermatologie.

Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory.

Je členem:

České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České dermatovenerologické společnosti.

 

 


.

/album/fotogalerie-nasi-lekari/diplom-celozivotniho-vzdelavani-jarek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/licence-clk-dv-odborny-jarek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/licence-clk-dv-primar-jarek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/licence-clk-pld-jarek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/eadv-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/img-20190206-090127-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/diplom-celozivotniho-vzdelavani-jana-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/img-20190206-090236-jpg/

—————

/album/fotogalerie-nasi-lekari/img-20190206-090411-jpg/

——————————


Kontakt

Ambulance pro nemoci kožní a pohlavní s.r.o.

Jívavská 1330/16
Šternberk
785 01
GPS:
49°43'22.281"N, 17°17'48.719"E

IČ 02032970


Tel.: 585 002 887